Tuyển dụng

Gia nhập với chúng tôi

Một đội ngủ đam mê và tôn trọng lẫn nhau

Smart không chỉ là nơi làm việc, đó là nơi bạn có thể xây dựng sự nghiệp. Sức mạnh thật sự của một công ty tuyệt vời nằm ở con người của nó và chúng tôi không bao giờ quên điều đó. Chúng tôi liên tục điều chỉnh cách chúng tôi vận hành để cải thiện khả năng đổi mới, phát triển và làm cho nhân vIên của chúng tôi phát triển và thành công. Chúng tôi tự hào về nơi chúng tôi hôm nay và vui mừng về nơi chúng tôi đang hướng tới.

Tầm nhìn của chúng tôi. Không giới hạn

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp không gian làm việc hằng ngày tốt hơn. Thông qua các sản phẩm của chúng tôi và không gian chúng tôi tạo ra. Chúng tôi hướng đến tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn khuyến khích tinh thần đồng đội, tính tích cực và năng suất cao hơn.

 

Phòng Nhân sự - Đào tạo

email: hr@smart.vn

Ứng tuyển ngay