Giới thiệu

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Smart Holdings, tiền thân là công ty Viethead được thành lập vào những năm 2000, hoạt động tập trung vào các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ, đến 2010 Viethead cấu trúc tổ chức và phát triển thành mô hình Smart Holdings tại Việt Nam và hoạt động với các lĩnh vực cốt lõi:

- Công nghiệp nhôm

- Bất động sản

- Thương mại dịch vụ

Với mong muốn kiến tạo những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm đỉnh cao về phong cách sống hiện đại.

 

Thương hiệu
của chúng tôi

Smart Holdings, tiền thân là công ty Viethead được thành lập vào những năm 2000, hoạt động tập trung vào các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ, đến 2010 Viethead cấu trúc tổ chức và phát triển thành mô hình Smart Holdings tại Việt Nam